AVG Privacyverklaring

AVG Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING  S.V. DE VALLEIVOGELS

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.

s.v. de Valleivogels houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

s.v. de Valleivogels verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor -en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum 
- Adresgegevens
- Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
- E-mailadres(sen)
- Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas)

- Legitimatienummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website en/of op social media staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar secretaris@valleivogels.nl.

 

Op de vereniging is camerabewaking geïnstalleerd. Beelden worden twintig dagen bewaard en er is een protocol voor het bekijken van deze beelden als daar aanleiding voor is.

Waarom wij gegevens nodig hebben

s.v. de Valleivogels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
- Afhandelen van uw contributie en andere betalingen
- Informeren over (sport-)activiteiten
- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering

Hoe lang wij gegevens bewaren

s.v. de Valleivogels zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van persoonsgegevens is zeven jaren (wettelijk verplicht) na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving).

Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden.

Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.

Delen met anderen

s.v. de Valleivogels deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.

Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.

In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van onze vereniging. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@valleivogels.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

Beveiliging

s.v. de Valleivogels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@valleivogels.nl.

Vragen

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij secretaris@valleivogels.nl.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!