Sponsors

Contributie

Vanwege de huurverhoging van de voetbalvelden, mede door de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld, die door de gemeente is vastgesteld zullen we onderstaande contributieverhogingen doorvoeren zoals is besloten tijdens de buitengewone A.L.V. d.d. 28 april 2017.
De contributie bedraagt met ingang van het seizoen 2018 / 2019, indien u gebruik maakt van automatische incasso :

SENIOREN - op 1 januari van het betreffende
seizoen 18 jaar of ouder

197,- Euro per jaar

Jo19 - op 1 januari van het betreffende
seizoen 12 jaar of ouder

115,- Euro per jaar

Jo13 - op 1 januari van het betreffende
seizoen nog geen 12 jaar

92,- Euro per jaar
 
MINI’s – trainen alleen op zaterdagochtend of doen alleen met de CL-training op woensdagavond mee.
 
Onze vereniging vindt het heel belangrijk dat het voor een ieder mogelijk moet zijn om te gaan voetballen. Daarom hebben we besloten om voor de categorie mini’s geen contributie te innen. De kosten die afgedragen moeten worden richting de K.N.V.B voor o.a. de aansprakelijkheidsverzekering zullen we voor onze rekening nemen.
Op het moment dat uw zoon of dochter overgaat naar de 4x4 competitie (Champions League) gaan wij over tot contributie-inning.
 
Tevens kennen wij een Kleding spaarplan waar elk spelend lid mee spaart voor de vervanging van de tenues om de 3 jaar.
 
De bijdrage hiervoor is :
 
voor een Seniorenlid :        2,05 euro per maand
voor een Jeugdlid :             1,10 euro per maand
 
Niet spelend lid :  70,- Euro per jaar
 
Indien u geen gebruik wenst te maken van automatische incasso, worden deze bedragen verhoogd met 10 Euro administratiekosten.
 
Gezinskorting (geldend voor thuiswonende jeugdleden)
 
voor het oudste kind - volledige contributie verschuldigd
voor het op 1 na oudste kind - volledige contributie verschuldigd
voor het op 2 na oudste kind - 25% korting op de normale contributie
voor het op 3 na oudste kind - 50% korting op de normale contributie
voor het 5e e.v. kind - vrijstelling van contributie
 
 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!