Nieuws

Nieuws


Reglement beloften-competitie.

Wedstrijdorganisatie.

De organisatie van deze competitie is in handen van s.v. “de Valleivogels”.

Contactpersonen :

Menno van Ginkel        Begeleider Jong s.v. “de Valleivogels”

Aan de competitie wordt door 6 clubs deelgenomen.

Er wordt een halve competitie gespeeld. Er is GEEN afsluitende finaleronde.

In totaal worden per club dus 5 wedstrijden gespeeld. Zie speelschema. Hierna wordt de eindstand opgemaakt.

Organisatie van wedstrijden geschiedt door de thuisclub. Hieronder valt ook het aanstellen van een KNVB scheidsrechter. Elk team zorgt zelf voor een (KNVB) assistent-scheidsrechter.

Doelstelling

De doelstelling van deze wedstrijden is het opleiden van talenten uit de jeugdopleiding een extra impuls te geven door het spelen van wedstrijden met en tegen spelers die al deel uitmaken van de senioren selecties.

Het is daarom van belang de wedstrijden aantrekkelijk te maken voor spelers en supporters. Het volgende kan daar een bijdrage aan leveren:

 • De wedstrijden worden gespeeld op maandag, dinsdag of woensdag. Het tijdstip per wedstrijd staat vermeld in het wedstrijdprogramma.
 • De wedstrijden worden in principe op het hoofdveld gespeeld.
 • Indien er gespeeld kan worden op kunstgras, een niet hoofdveld zijnde, dan heeft dit de voorkeur (i.v.m. weersgesteldheid).
 • Een goede veldverlichting is absoluut noodzakelijk.

Planning

De speeldata zijn vastgesteld in de weken dat er een inhaal/beker ronde gepland staat in de KNVB speeldagenkalender.

Regels

 • Bij afgelasting moet door de twee clubs getracht worden deze wedstrijd in te halen vóór de volgende geplande wedstrijd.
 • De thuisspelende club is verplicht bij afgelasting de uitspelende club en de organisatie tijdig te informeren.
 • De kans dat dit zal plaatsvinden is klein, aangezien alle wedstrijden op kunstgras plaatsvinden.
 • De wedstrijdduur bedraagt 2 x 45 minuten met een maximale pauze van 15 minuten.
 • De thuisspelende club speelt in zijn gebruikelijke eigen wedstrijd-kleding. De uitspelende club past de kleur van het wedstrijdtenue aan.
 • De uitspelende club dient zelf te verifiëren in welke kleur de thuisploeg speelt.
 • Indien na 5 competitieronden de stand gelijks is, dan telt als eerste het onderlinge resultaat, vervolgens het doelsaldo en tot slot het meeste aantal doelpunten voor.
 • Uitslagen van wedstrijden dienen door beide ploegen uiterlijk de volgende ochtend 10.00 uur aan de organisatie gemaild te zijn.

Selecties.

Selecties bestaan uit maximaal 16 spelers.

Van deze selectie moeten minimaal 14 spelers jonger zijn dan 23,

d.w.z. dat zij geboren moeten zijn na 1 januari 1997. Maximaal 2 dispensatiespelers is dus toegestaan. Aan de leeftijd van de dispensatiespelers is geen maximum verbonden.

Gedurende de wedstrijd mogen alle spelers ingezet worden.

Spelers die gewisseld zijn, mogen terugkeren.

Speeldata.

Er is in principe een vaste wedstrijddag: dinsdag(avond). Soms wordt op de maandag gespeeld omdat dat beter uitkomt met de beschikbaarheid van de velden.

De meeste speeldata staan gepland in de weken voorafgaande aan een inhaal/beker zaterdag. In 2020 willen wij maar twee wedstrijden spelen, zodat er geen problemen komen met de beslissende weken aan het einde van de verschillende competities.

Bij (inhaal) competitie- of bekerverplichtingen kunnen data worden aangepast, met dien verstande dat beslist getracht moet worden deze wedstrijd te spelen binnen 2 weken. Voorkeur gaat hierbij uit om de wedstrijd een week later in te plannen, in overleg tussen de betreffende twee clubs. In alle gevallen bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd in overleg om draaien, om zodoende de wedstrijd tijdig te laten plaatsvinden en achterstand in het programma te voorkomen.

Indien een vereniging achterwege laat mee te werken aan het herinplannen van een wedstrijd kan de organisatie hier sancties tegen nemen.

(Tucht)reglement.

De wedstrijden worden gespeeld conform de gebruikelijke KNVB spelregels.

Enkele uitzonderingen hierop zijn:

 • Bij een 1e gele kaart volgt een veldverwijdering van de desbetreffende speler van 5 minuten. Gedurende deze periode mag deze speler niet vervangen worden. Een volgende gele kaart betekent een definitieve veldverwijdering.
 • Een veldverwijdering (rode kaart) betekent tevens automatisch een schorsing van de eerstvolgende wedstrijd in de Beloften-competitie. De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze regel ligt bij de club.
 • Een overwinning levert 3 punten op.
 • Bij een gelijkspel worden er door iedere ploeg 5 penalty’s genomen. Aansluitend eventueel om en om, totdat er een winnaar is.
 • Deze winnaar ontvangt 2 punten, de verliezer van de penaltyserie het gebruikelijke ene punt.
 • Indien de strafschoppen niet genomen zijn, ontvangen beide ploegen één punt.
 • De verliezer in reguliere speeltijd ontvangt 0 punten.
 • Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten in de rangschikking beslist in
 • 1e instantie het onderling resultaat en vervolgens het totale doelsaldo. Voor de vaststelling van het doelsaldo is de eindstand na de reguliere speeltijd bepalend.

De organisatie (s.v. “de Valleivogels”) is op geen enkele manier verantwoordelijk voor geleden schade, op wat voor manier dan ook ontstaan.

Bij geschillen beslist de organisatie (s.v. “de Valleivogels”).

Prijzen

Er is geen inschrijfgeld verschuldigd voor deelname aan de competitie. Daardoor is er ook geen prijzenpot beschikbaar.


Deelnemende verenigingen / contactpersonen.

CJVV                                            

 

Paul Richard                             pc_richard@hotmail.com

Wilfred Rietveld                        wilfred_rietveld@hotmail.com

Woudenberg                              

Dennis de Vries                   technischezaken@vvwoudenberg.nl

                                               06-53199841

VRC

Wim Van Dijk                        info@glasbedrijfwimvandijk.nl

                                               06 - 17888518

V.V.O.P.

Ramon Hoogebeen             rh_hoogebeen@hotmail.com

                                               06-21561210

 
Scherpenzeel                         
gijs@v-heugten.nl

 

Gijs van de Broek                    06-53638477

 

Valleivogels

Menno van Ginkel               Ginkelm@ziggo.nl

                                               06 – 10957101

  

De thuisspelende club speelt in zijn gebruikelijke eigen wedstrijdkleding.

De uitspelende club past de kleur van het wedstrijdtenue aan.

De uitspelende club dient zelf te verifiëren in welke kleur de thuisploeg speelt.

Fairplay.

De begeleiding van de deelnemende verenigingen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van zowel in als buiten het veld. De organisatie gaat er vanuit dat de begeleidingsteams hier op een juiste manier invulling aan geven.

Algemeen.

Zoals eerder aangegeven, uitslagen van wedstrijden dienen door de thuisspelende ploeg uiterlijk de volgende ochtend 10.00 uur aan de organisatie gemaild te worden. Dit kan naar ginkelm@ziggo.nl

De organisatie verplicht zich na elke speelronde alle clubs te informeren met betrekking tot de uitslagen, standen en schorsingen e.d.
 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!