• Aan- en afmelden leden nieuw voetbalseizoen : wees op tijd!
 •  

  Aan- en afmelden leden nieuw voetbalseizoen: wees op tijd!

  Het duurt nog even maar het seizoen loopt langzamerhand weer op zijn einde. Dit houdt ook in dat er veel mutaties gaan komen in ons ledenbestand. Nieuwe leden melden zich aan. Een aantal spelers stoppen of vertrekken naar een andere vereniging en melden zich dus af. Gelukkig is dit een geoliede machine binnen onze ledenadministratie maar dan moeten deze aan- en of afmeldingen wel tijdig worden doorgegeven.

  Aanmelden

  Ga naar de homepage Valleivogels.nl, scroll iets naar beneden, dan zie je aan de rechterkant een link naar ‘Lid worden van Valleivogels’. Klik vervolgens op de button ‘Aanmelden’ en vul het aanmeldformulier volledig in. De aanmelding komt bij onze ledenadministratie binnen en je ontvangt binnen afzienbare tijd een bevestiging van de inschrijving van het lidmaatschap.

  Afmelden

  We kunnen ons het bijna niet voorstellen maar mocht je jouw lidmaatschap willen stopzetten of laten overzetten naar een andere vereniging, dan is dit de procedure:

  Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, en dient te worden ingediend bij de ledenadministratie (voor de Jeugd: jeugdbestuur@valleivogels.nl en voor de Senioren: ledenadministratie@valleivogels.nl).

  In de opzegging s.v.p. vermelden:

  · de naam;

  · het lidnummer;

  · de geboortedatum;

  · het team waarin je het laatste hebt gespeeld.

  N.B.: bovenstaande procedure vind je ook terug op onze website, te vinden op de homepage en dan via de buttons ‘Clubinfo – Lidmaatschap – Beëindigen lidmaatschap’. Onder ‘Lidmaatschap’ zijn ook de actuele contributie bedragen te vinden.

  Deadline overschrijvingen en aan- en afmeldingen

  Voor het nieuwe seizoen kan tot uiterlijk 1 juni opgezegd worden. Indien de afmelding na die datum is ontvangen, dan houdt de vereniging zich het recht voor om alsnog de contributie van het nieuwe seizoen te innen. Indien het lidmaatschap toch tussentijds beëindigd wenst te worden dan dient in de opzegging een duidelijke reden te worden opgegeven. Wij kunnen slechts een opzegging / overschrijving accepteren als eventuele nog verschuldigde contributie is voldaan en alle kleding en of materialen die u in bruikleen heeft gekregen is geretourneerd.

  Vragen?

  Neem bij vragen gerust contact op via de e-mail ledenadministratie@valleivogels.nl