• Beëindigen lidmaatschap

  Beëindigen Lidmaatschap
   

  Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, en dient te worden ingediend bij de ledenadministratie (voor de Jeugdjeugdbestuur@valleivogels.nl en voor de Senioren: ledenadministratie@valleivogels.nl). Voor het nieuwe seizoen kan tot uiterlijk 1 juni opgezegd worden. Indien de afmelding na die datum is ontvangen, dan houdt de vereniging zich het recht voor om alsnog de contributie van het nieuwe seizoen te innen. Indien het lidmaatschap toch tussentijds beëindigd wenst te worden dan dient in de opzegging een duidelijke reden worden opgegeven.  Wij kunnen slecht een opzegging / overschrijving accepteren als eventuele nog verschuldigde contributie is voldaan en alle kleding en of materialen die u in bruikleen heeft gekregen is geretourneerd.

  Vermeldt in de opzegging:

  • de naam;
  • het lidnummer;
  • de geboortedatum;
  • het team waarin je het laatste hebt gespeeld.