• Contributie

  Tijdens de laatst gehouden A.L.V. d.d. 9 oktober 2023, is besloten tot een contributie verhoging.
  De contributie bedraagt met ingang van het seizoen 2023 / 2024, indien u gebruik maakt van automatische incasso :

  SENIOREN - op 1 januari van het betreffende
  seizoen 18 jaar of ouder

  215,- Euro per jaar

  Junioren - op 1 januari van het betreffende
  seizoen 12 jaar of ouder

  125,- Euro per jaar

  Pupillen - op 1 januari van het betreffende
  seizoen nog geen 12 jaar

  100,- Euro per jaar
   
  MINI’s – trainen alleen op zaterdagochtend of doen alleen met de CL-training op woensdagavond mee.
   
  Onze vereniging vindt het heel belangrijk dat het voor een ieder mogelijk moet zijn om te gaan voetballen. Daarom hebben we besloten om voor de categorie mini’s geen contributie te innen. De kosten die afgedragen moeten worden richting de K.N.V.B voor o.a. de aansprakelijkheidsverzekering zullen we voor onze rekening nemen.
  Op het moment dat uw zoon of dochter overgaat naar de 4x4 competitie (Champions League) gaan wij over tot contributie-inning.
   
  Tevens kennen wij een Kleding spaarplan waar elk spelend lid mee spaart voor de vervanging van de tenues om de 3 jaar.
   
  De bijdrage hiervoor is :
   
  voor een Seniorenlid :        2,05 euro per maand
  voor een Jeugdlid :             1,10 euro per maand
   
  Niet spelend lid  75,- Euro per jaar
   
  Indien u geen gebruik wenst te maken van automatische incasso, worden deze bedragen verhoogd met 10 Euro administratiekosten.
   
  Gezinskorting (geldend voor thuiswonende jeugdleden)
   
  voor het oudste kind - volledige contributie verschuldigd
  voor het op 1 na oudste kind - volledige contributie verschuldigd
  voor het op 2 na oudste kind - 25% korting op de normale contributie
  voor het op 3 na oudste kind - 50% korting op de normale contributie
  voor het 5e e.v. kind - vrijstelling van contributie