• De s.v. staat inderdaad voor sportvereniging, omdat wandelen en korfbal gedurende korte tijd (korfbal toch nog wel 4 jaren) ook een activiteit binnen de vereniging is geweest. Maar voetbal op zaterdag, als alternatief voor de zondagvereniging Scherpenzeel, was toch wel het belangrijkste. Nadat wijlen Barend Hooijer een brief had geschreven aan de K.N.V.B. aan welke voorwaarden een voetbalclub moest voldoen, werd de vereniging officieel onder voorzitterschap van wijlen Brand Valkenburg Tzn. opgericht. Door Barend Hooijer is het commercieel denken binnen de vereniging (sponsoring) van start gegaan, wat blijkt uit het feit dat Barend in zijn brief aan de K.N.V.B. al informatie vroeg wanneer hij een aanvraag voor voetbalschoenen kon indienen. Daarnaast was er Matthijs (Thijs) de Koning die voor de centen ging zorgen (een pupil betaalde b.v. 40 ct. per maand) en dit 25 jaar volhield. Zijn naam prijkt nu op het gebouw, alwaar het overkapte plein zijn naam draagt. Het "Thijs de Koning Plein". Als 4e persoon was Henk van Santen betrokken bij de oprichting. Henk heeft in het bestuur jarenlang Algemene Zaken voor zijn rekening genomen. 

  Het eerste voetbalveld was een stuk bos, ontgonnen door een 30-tal lieden van goeden wil. Dit veld werd later bekend en berucht bij menig tegenstander, als Het Enge Bos. In 1951 kreeg de vereniging voor het eerst de beschikking over een heus kleedlokaal.
   
  De prestaties van het 1e elftal waren nogal wisselend, totdat in 1959 het eerste kampioenschap werd behaald in de 3e klasse, afdeling Utrecht (onderbond genoemd). Geen promotie omdat de beslissingswedstrijd werd verloren. In 1963 volgde het tweede kampioenschap, wat gepaard ging met een promotie naar de 2e klasse en het uitbrengen van het door wijlen Gerrit van Rootselaar gecomponeerde clublied.
   
  In 1966 werd besloten tot het uitbrengen van een clubblad, dat de naam draagt van "de Valleivogel" en in 2016 is vervangen als gevolg van de verdere digitalisering van de nieuwsberichten. Sinds 2002 heeft de vereniging ook een eigen website. (www.valleivogels.nl)
   
  Ook het damesvoetbal deed in 1974 haar intrede bij Valleivogels. In het seizoen 2023 - 2024 zijn 2 dames- en 1 meidenteam in competitie.
   
  Na degradatie in 1969 volgden kampioenschappen en/of promoties in 1971, 1975, 1976 (in dit jaar werd ook het landskampioenschap van zaterdagafdelingsclubs behaald), 1977, 1982 en 1983 (hoogtepunt in Arnemuiden). De 1e klasse K.N.V.B. (toen het hoogst haalbare) was bereikt. Met onderbreking van een seizoen (93/94) kwam het 1e elftal 12 seizoenen (t/m 95/96) uit op het hoogste niveau.

  In 1985 werd "Het Enge Bos" verruild voor een nieuw sportcomplex "de Bree-West". Het afscheid van "Het Enge Bos" werd opgeluisterd met een sponsorloop (opbrengst ca. 40000 gulden) en een groot feest. Een stukje nostalgie ging verloren. (zie filmpje
   

  In 1988 is de tribune, genoemd naar een van de oprichters Barend Hooijer, in gebruik genomen. Een verwarmde (waar komt dat nog meer voor?) tribune, gebouwd door eigen leden en vrijwilligers. Twaalf jaar in de hoogste klasse van het zaterdagvoetbal is iets om trots op te zijn. Helaas kon dit, gelet op de ontwikkelingen binnen het "amateur"voetbal (er mogen nu zelfs spelerscontracten met amateurs worden afgesloten) niet worden gehandhaafd. Er volgden dan ook wat degradaties maar na twee titels op rij, in 2011 en 2012, werd de 1e klasse bereikt. Helaas volgde daarna twee seizoenen met degradatie waardoor het 1e elftal weer uitkwam in de 3e klasse. In 2015 werd er weer een kampioenschap behaald en promoveerde men weer naar de 2e klasse het nivo waarop ook dit huidige seizoen weer wordt gespeeld.
   
  Omtrent de grootte van de vereniging hebben we niets te klagen. Het ledental is in de jaren gestaag gegroeid tot het respectabele aantal van ca. 700 leden. (gegevens per 01-07-2023)
  Ook het aantal teams werd steeds groter : in 1965 - 7, in 1975 - 13, in 1985 - 23, in 1995 - 26, in 2005 - 29, in 2010 - 37 waarna het aantal stabiliseerde naar 36 in 2015. In het afgelopen seizoen 2022/2023 namen 38 teams deel aan de competitie.