• Reglement Kledingplan

  Reglement  Kledingplan  s.v. “de  Valleivogels”

  1. Ieder spelend lid van voetbalvereniging s.v. “de Valleivogels”,  is automatisch deelnemer aan het kledingplan.

  2. Dit kledingplan voorziet in shirts, korte broeken en keepersets en kousen (hierna gezamenlijk te noemen de kleding) en teamtassen.

  4. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de kleding.

   5. Iedere deelnemer aan het kledingplan betaalt middels de jaarlijkse contributie de jaarlijkse eigen bijdrage voor het kledingplan. Indien de contributie niet tijdig is betaald dan kan het betreffende lid niet beschikken over de kleding en zal dit lid mede om die reden niet speelgerechtigd zijn.

  6. De kleding is niet gekoppeld aan een bepaald lid, maar maken onderdeel uit van een totale set kleding voor een specifiek team, waarvoor door de kledingcommissie van s.v. “de Valleivogels” een teamtas ter beschikking wordt gesteld.

   7. De kleding en teamtassen blijven ten alle tijden eigendom van s.v. “de Valleivogels”.

  8. Het is deelnemers niet toegestaan de kleding aan te (laten) passen en/of te (laten) voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen, zoals bijvoorbeeld en/of rugnummers.

  9. Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden.

  10. De kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van de kledingcommissie niet toegestaan de kleding te gebruiken tijdens trainingen of als vrijetijdskleding.

  11. Ieder team ontvangt bij aanvang van ieder seizoen een teamtas met voor dat betreffende team voldoende (shirts, korte broeken en kousen). De kledingcommissie reikt de kleding uit aan de leider van het team, waarbij de leider een bevestiging tekent voor het ontvangen van de kleding van zijn team.

  12. Alle kleding van een betreffend team blijft te allen tijde bij elkaar in de teamtas van dat betreffende team. Als een speler bij een ander team meespeelt dan waar hij officieel is ingedeeld, dan zorgt de leider van het andere team dat er een tenue voor deze meespelende speler beschikbaar is.

  13. De kleding wordt na elke wedstrijd, volgens een door de leider opgesteld schema, gewassen conform het wasvoorschrift door (ouders van) een speler uit het betreffende team.

  14. De afschrijving van de kleding is 3 jaar.

  16. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de kleding netjes behandelen. Slijtage van de kleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de kleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team. De leider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcommissie. De kleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen.

  17. Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 16 genoemde, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid en/of het betreffende team.

  18. Ruilen van de kleding dient via de leider c.q. jeugdcoördinator plaats te vinden.

   19. Na afloop van het voetbalseizoen dient de jeugdleider er voor te zorgen dat de kleding compleet en in goede staat wordt ingeleverd bij het jeugdbestuur op een door het jeugdbestuur vastgestelde datum. Het jeugdbestuur of de kledingcommissie tekent  een bevestiging  voor het ontvangen van de kleding van dat betreffende team.

  20. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er kleding ontbreekt en/of sprake is van niet gemelde schade, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid, en/of het betreffende team.

  21. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur in overleg met de kledingcommissie.