• "Vrienden van Valleivogels" - doelstelling

  De "Vrienden van Valleivogels" voorheen de "Club van 100" van s.v." de Valleivogels" is opgericht in 2005. Leden van de "Vrienden van Valleivogels" kunnen zijn: personen, bedrijven, groep van personen (bijvoorbeeld een elftal), etc.  

  De doelstelling van de "Vrienden van Valleivogels" is, naast de inkomsten van contributies en sponsoring, extra financiën voor de vereniging te genereren. Met deze extra financiën is het mogelijk om speciale projecten of activiteiten, die niet direct binnen de begroting van de vereniging vallen, te financieren.
  In dit verband kan gedacht kan worden aan, bijvoorbeeld, aanvulling en/of vervanging van inventaris van de kantine, buitenterras of kleedkamers. Ook is het denkbaar dat, in bijzondere gevallen, wordt bijgedragen aan activiteiten van elftallen.

  De inkomsten van de "Vrienden van Valleivogels" worden weliswaar door de penningmeester van de vereniging geïnd, maar worden, in principe, niet gebruikt voor de "lopende" zaken van de vereniging.

  De "Vrienden van Valleivogels" heeft geen eigen bestuur, maar valt onder directe verantwoordelijkheid van het bestuurslid Commerciële Zaken. 

  De onder Commerciële Zaken resorterende "Sponsorcommissie" is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de "Vrienden van Valleivogels"

  Besteding van de inkomsten uit de "Vrienden van Valleivogels" wordt jaarlijks bepaald door de "Sponsorcommissie" in overleg met het bestuur van s.v. "de Valleivogels". Leden van de "Vrienden van Valleivogels" hebben de mogelijkheid hiervoor suggesties te doen.

  De contributie aan de "Vrienden van Valleivogels" bedraagt € 100,- per jaar. Het is ook mogelijk om lid van de "Vrienden van Valleivogels" te zijn zonder lid te zijn van de vereniging.

  Aanmelden kan door een mail te sturen naar vriendenvanvalleivogels@gmail.com.