• Beste vrijwilliger(s),
   
  Ook dit seizoen organiseert Valleivogels, namens het bestuur, weer een gezellige avond voor alle vrijwilligers bedoeld als waardering voor alle vrije tijd en inzet die gedaan is om onze vereniging gezellig, actief en draaiende te houden.
   
  U wordt daarom verzocht om Vrijdagavond 7 juni vrij te houden in uw agenda. Vanaf 19.00 uur zal in ons clubhuis de aftrap voor dit gezellig samenzijn plaatsvinden. Voor de inwendige mens en consumpties wordt door ons gezorgd.

  Wel verzoeken wij u om u aan te melden (voor 31 mei .a.s.) via deze link. 

  Wij verheugen ons op uw komst.

  Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met Jan Overeem
   
  tot vrijdag 7 juni a.s.,

  Het Bestuur